Kopparstölder i Norrköping

Under onsdagen har det upptäckts att flera kyrkogårdar i Norrköping blivit utsatta för omfattande kopparstölder. Det är blomvaser som stulits. Blomvaserna är tillverkade i det stöldbegärliga materialet koppar och är avsedda att placeras i förborrade hål vid minneslunden. Vid Östra Eneby kyrkogård kunde konstateras ca 250 tomma hål. Totalt har ca. 400 vaser stulits. Av: Lennart S. Svensson


(c) Photo: Lennart S. Svensson

Comments are closed.

Bad Behavior has blocked 310 access attempts in the last 7 days.