Fastighetsägaren har tröttnat på skadegörelsen

Med anledning av den senaste tidens buskörning på Bauhausparkeringen i Norrköping har fastighetsägaren låtit anslå nya skyltar, om förbud mot att uppehålla sig på parkeringen, vid infarten till Bauhaus och på motsvarande parkering vid Willys på motsatta sidan av gatan. Förbudet gäller nattetid alla dagar kl. 00.00 - 06.00.

Vid första anblicken och mot vetskapen att vid den tiden på dygnet brukar ytterst sällan buskörning ske. Den störande buskörningen, nedskräpning och skadegörelsen på parkeringsytorna har tidigare alltid börjat vid 19-tiden på kvällen.

Vidare så kommer inte heller den, dygnet runt öppna Bankomaten, vid Rusta att kunna användas, inte ens till fots om man ska lyda anslaget till punkt och pricka. Av: Lennart S. Svensson


(c) Photo: Lennart S. Svensson

Comments are closed.

Bad Behavior has blocked 310 access attempts in the last 7 days.