En person skadadv vid trafikolycka

En trafikolycka inträffade vid 12:30-tiden på Stockholmsvägen mellan Sandbyhovsrondellen och Plantagenrondellen i Norrköping i riktning norrut. En person skadades och fick föras i ambulans till Vrinnevisjukhuset med okända skador. Av: Lennart S. Svensson


(c) Photo: Lennart S. Svensson

Comments are closed.

Bad Behavior has blocked 685 access attempts in the last 7 days.