Torrkokning på äldreboende i Kolmården

Krokeks deltidsbrandkår ryckte nyligen ut på en mindre torrkokning på nya Äldreboendet på Valhallavägen i Krokek, Kolmården. Efter undersökning och utvädring kunde man lämna platsen. *FastNews.SE

Comments are closed.

Bad Behavior has blocked 514 access attempts in the last 7 days.