Just Nu: Trafikolycka på Vikbolandet

Det har inträffat en trafikolycka mellan Skenäs och Östra Husby på väg 891, Vikbolandet utanför Norrköping i Östergötland. Två bilar och tre personer ska vara inblandade. alla är ur fordonen. Polis räddningstjänst och ambulans är på väg till platsen*FastNews.SE

Comments are closed.

Bad Behavior has blocked 685 access attempts in the last 7 days.