Inbrott i Järnvägskiosken i Krokek

Det har varit inbrott i Järnvägskisosken i Krokek, Kolmården. Blodspår finns på platsen. Polisen är på väg för en teknisk undersökning. Av: Johan Björk, www.eldshow.tk


(c) Photo: Johan Björk, www.eldshow.tk

Comments are closed.

Bad Behavior has blocked 310 access attempts in the last 7 days.